Tweetuj
s Bohom

#modlitba #omyly v Cirkvi #ako ku mne hovorí Boh #sex pred svadbou #nacizmus #kariéra …

Kúpiť

 
 
s.jpg

Tweetuj s Bohom

Ak si zvedavý/-á, pýtaj sa – môžeš aj na citlivé témy. Máš pochybnosti, či ti vie Cirkev dať odpovede na otázky, ktorými sa práve zaoberáš?

Unikátna kniha

V tejto knižke nájdeš 200 odvážnych otázok mladých ľudí, ktoré položili na Twitteri mladému kňazovi z Holandska. Michel Remery na ne odpovedá stručne v tweetoch (nemajú viac ako 140 znakov) a pridáva ďalšie vysvetlenia, ktoré vychádzajú z Biblie a z Katechizmu Katolíckej cirkvi. Neobchádza ani historické či vedecké fakty. Ukazuje tak, že viera má svoju logiku aj v 21. storočí. Predstaví ti Ježiša Krista, ukáže, ako sa modliť a vysvetlí posvätné tajomstvá Cirkvi. Preskúma s tebou niektoré temné obdobia v dejinách Cirkvi a pomôže ti objaviť, ako môžeš žiť dobre a zmysluplne.

Autor Michel Remery

P. Michel Remery (*1973) je holandský kňaz. Po štúdiu architektúry na Technickej univerzite v Delfte (Holandsko) pracoval pre holandské Kráľovské letectvo a pre strojársku spoločnosť v pobaltských štátoch. Teologické štúdium na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme ukončil dizertačnou prácou o vzťahu medzi liturgiou a architektúrou. Bol členom poradnej komisie pre nové médiá a mládež vo Vatikánskej internetovej službe a niekoľko rokov pracoval s mladými ľuďmi a vysokoškolskými študentmi v Leidene (Holandsko). V súčasnosti pracuje ako zástupca generálneho sekretára Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) v Sankt Gallene (Švajčiarsko).

Overené praxou

Táto kniha je pre mladých, ktorí sa zaujímajú o katolícku vieru, a pre tých, ktorí ich sprevádzajú, pre katechumenov a tých, ktorí znovu objavujú svoju vieru, pre každého, kto chce osviežiť svoje poznanie viery, pre tých, ktorí chcú o viere hovoriť s ostatnými.

Preto pre vedúcich skupín, katechétov, kňazov pripravujeme kreatívny manuál zadarmo. Pomôže vám, ako s knihou pracovať v pastorácii mladých, v príprave na sviatosti a pri budovaní dôvery v Cirkev.

Stiahnite si aplikáciu

Ku knihe si môžete stiahnuť bezplatne aj mobilnú aplikáciu, ktorá vám umožní knihu používať v úplnom rozsahu. Obsahuje tiež denné čítania, časti svätej omše a základné modlitby v rôznych svetových jazykoch.

 
sa.jpg